Logo Verloskundigenpraktijk Maassluis

Bevallen met een medische indicatie

Op elk moment in de zwangerschap en tijdens de bevalling kunnen zich complicaties voordoen, waarbij wij het nodig vinden om de hulp van een gynaecoloog in te roepen. In die gevallen kun je niet thuis bevallen en zul je bevallen bij een gynaecoloog. In dat geval krijg je van het ziekenhuis ook geen rekening voor de bevalling; deze wordt dan volledig vergoed door de ziektekostenverzekeraar.
Indien zich tijdens de zwangerschap problemen voordoen, zullen wij je, in overleg, verwijzen naar een gynaecoloog. Indien het een complicatie betreft waarbij directe hulp noodzakelijk is, zal dit altijd de dienstdoende gynaecoloog en/of klinisch verloskundige van dat moment zijn. Indien het een complicatie is waarbij niet direct aktie nodig is, kun je vaak zelf je voorkeur voor een gynaecoloog kenbaar maken. Indien je tijdens de bevalling een gynaecoloog nodig hebt, zal dit altijd de dienstdoende gynaecoloog zijn.

Als de gynaecoloog de zwangerschapscontroles van ons overneemt, verzorgen wij graag weer de controles in het kraambed. Je laat ons dan weten wanneer je bevallen bent en dan nemen wij de controles thuis weer over.
Als wij de hulp van de gynaecoloog inroepen tijdens de bevalling, nemen wij ook daarna de kraambedcontroles weer over.

Ook als je tijdens de gehele zwangerschap onder controle bent van de gynaecoloog, kun je contact met ons opnemen voor de kraambedcontroles. Denk er dan wel aan dat je je ook inschrijft bij een kraamcentrum !

Verloskundigenpraktijk Maassluis | Wagenstraat 37 | 3142 CR Maassluis
U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken via telefoonnummer:
010-5914380 of via ons mobiele nummer: 06-54937040 (ook voor het maken van afspraken!)

Verloskundigenpraktijk Maassluis
Wagenstraat 37
3142 CR Maassluis
U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken via telefoonnummer:
010-5914380 of via ons mobiele nummer:
06-54937040 (ook voor het maken van afspraken!)