Logo Verloskundigenpraktijk Maassluis

De eerste controle

Allereerst gefeliciteerd met de zwangerschap.

De eerste controle zal rond de 6e tot 8e week van de zwangerschap plaatsvinden en duurt ongeveer 45-60 minuten. Tijdens deze controle stellen we veel vragen over zaken die relevant kunnen zijn voor je zwangerschap en de begeleiding daarvan. In dit gesprek zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Je medische geschiedenis.
  • Het verloop van eventueel eerdere zwangerschappen en bevallingen.
  • Eventuele ziekten en/of erfelijke aandoeningen die voorkomen in je familie of die van je partner.
  • Medicijngebruik, eventuele allergie voor medicijnen.
  • De datum van je laatste menstruatie en de regelmaat van je menstruatiecyclus.
  • De datum van de zwangerschapstest.
  • Er wordt gevraagd of je meer informatie wilt over aanvullend onderzoek in de zwangerschap, zoals risicoscreening, prenatale diagnostiek en/of een uitgebreide echo bij 20 weken zwangerschap.
  • Uiteraard is er de tijd om vragen te stellen. Schrijf ze zo nodig van tevoren op.

Naast het uitwisselen van informatie zullen wij tijdens de eerste controle je bloeddruk meten, je gewicht bepalen en urine controleren op de mogelijke aanwezigheid van eiwitten en suikers. Ook krijg je een informatieboekje mee met informatie over de praktijk en zwangerschap. In dit boekje zit een labformulier om bloed te prikken. Het is belangrijk om te onderzoeken wat je bloedgroep en resusfactor is, je ijzergehalte en bloedsuiker gehalte, of je antistoffen tegen ander bloed hebt en of u infectieziektes hebt: hepatitis B, HIV en Syfilis.

Het is helaas nog niet mogelijk om het hartje van de baby te horen, wel maken we een echo. Daarnaast maken we een afspraak voor de termijnecho. Deze wordt gemaakt rond 10-12 weken om de duur van de zwangerschap precies vast te stellen.

Neem voor de eerste controle je verzekeringspas, identiteitsbewijs en urine mee!

Verloskundigenpraktijk Maassluis | Wagenstraat 37 | 3142 CR Maassluis
U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken via telefoonnummer:
010-5914380 of via ons mobiele nummer: 06-54937040 (ook voor het maken van afspraken!)

Verloskundigenpraktijk Maassluis
Wagenstraat 37
3142 CR Maassluis
U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken via telefoonnummer:
010-5914380 of via ons mobiele nummer:
06-54937040 (ook voor het maken van afspraken!)