Logo Verloskundigenpraktijk Maassluis

Echoscopisch onderzoek

Wat is echoscopie?

Echoscopie is een techniek waarmee organen in het lichaam zichtbaar gemaakt kunnen worden.


Dit wordt gedaan door middel van hoogfrequente geluidsgolven, die het menselijk oor niet kan horen.
Deze geluidsgolven worden door een transducer uitgezonden en door de inwendige organen teruggekaatst.                
Deze teruggekaatste geluidsgolven vormen het beeld wat op de monitor zichtbaar wordt.

 

Er zijn twee manieren om echoscopisch onderzoek te doen; inwendige en uitwendige echoscopie. 
- Inwendige of vaginale echoscopie: hierbij wordt een dunne, langwerpige transducer vaginaal ingebracht. Dit wordt onder andere gedaan bij een zeer jonge zwangerschap.
- Uitwendige echoscopie: hierbij wordt een bolle transducer op de buik geplaatst en het onderzoek wordt door de buikwand heen gedaan. Dit is de meest voorkomende vorm van echoscopisch onderzoek.

Waarom echoscopisch onderzoek?

Vroeg in de zwangerschap wordt echoscopisch onderzoek in het algemeen aangeboden om:
- de zwangerschapsduur te bevestigen
- na te gaan of het hartje klopt en de zwangerschap zich goed ontwikkeld
- na te gaan of het eventueel om een meerlingzwangerschap gaat

Later in de zwangerschap kan de echo op een aantal andere vragen een antwoord geven, zoals:
-de groei van het kind
-de hoeveelheid vruchtwater
-de plaats van de placenta
-de ligging van het kind
-afwijkingen van het kind

Kiezen voor echoscopisch onderzoek?

Als ouders kiezen voor echo-onderzoek hopen zij natuurlijk dat alles er prima uit ziet. Ouders realiseren zich soms niet, of onvoldoende, dat een echo-onderzoek ook onplezierige, onverwachte bevindingen op kan leveren. In een enkel geval zal de echoscopist vaststellen dat de foetus een ernstige afwijking heeft, of dat er sprake is van een verhoogde kans op het syndroom van Down. De ouders staan dan voor de moeilijke keuze om al dan niet diagnostisch onderzoek te ondergaan. In een enkel geval, als na verdere testen blijkt dat er sprake is van een aandoening, staan zij voor de beslissing om de zwangerschap al dan niet voort te zetten.

Gelukkig worden de meeste kinderen zonder afwijkingen geboren. De kans dat je met zo’n onverwachte uitslag te maken krijgt, is dan ook klein. De ervaring leert dat de meeste zwangere vrouwen toch zoveel mogelijk informatie willen hebben over het bestaan van eventuele afwijkingen. 

De soorten echoscopisch onderzoek

Voor pretecho's: klik hier

 

De termijnecho

Deze echo krijgt iedereen standaard aangeboden rond de 10-12 weken zwangerschap. Door een aantal metingen te verrichten wordt de grootte van het kind en de duur van de zwangerschap gemeten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om een nauwkeurigere uitgerekende datum vast te stellen, zodat minder mensen tijdens de bevalling als “ te vroeg” of “overtijd” worden beschouwd.

 

 

 

 

 

 

De nekplooimeting

Indien je gebruikt maakt van de mogelijkheid om de combinatietest te doen. Wordt er een echo gemaakt om de nekplooi van de baby.
 

Het structureel echoscopisch onderzoek (SEO)

Dit onderzoek krijgt iedereen aangeboden tussen de 19-22 weken. Met dit echoscopisch onderzoek kunnen alleen duidelijk zichtbare lichamelijke afwijkingen worden opgespoord. Als er bij dit onderzoek geen afwijkingen worden gevonden, is dat nog geen garantie dat er helemaal geen afwijkingen aanwezig zijn. Daarnaast wordt de groei van het kind bepaald. Meer informatie over verschillende onderzoeken is te vinden op de pagina prenatale screening.

Wat is niet te zien met echoscopisch onderzoek?

Bij een echo in de zwangerschap wordt globaal uw kind bekeken. Het hoofd en de romp worden meestal beoordeeld. Dit betekent dat grote afwijkingen van het kind doorgaans wel gezien worden, maar niet alle afwijkingen zijn goed zichtbaar. Met andere woorden: een echo is geen garantie voor een gezond kind of een kind zonder aangeboren afwijkingen.

Waar echo's laten maken

In onze praktijk hebben wij een echo-apparaat; voor een aantal indicatie's kunnen wij hiemee zelf echo's maken. Dit zal onze echoscopiste Linda van den Berg doen. Zij is wettelijk bevoegd om zelfstandig echo's te maken. Als je een afspraak met haar hebt, kun je je foto's op USB-stick laten zetten. Neem hiervoor je eigen USB-stick mee. Zo blijven de foto's voor altijd bewaard.

Verloskundige Praktijk Maassluis werkt samen met Aleida praktijk voor verloskunde en echografie in Schiedam. Hier werken deskundige, gekwalificeerde echografistes, die wettelijk bevoegd zijn om alle echo’s uit te voeren. Voor het maken van de echo van de nekplooi (combinatietest) en de 20-weken echo (SEO) zullen wij je naar Aleida verwijzen.

Verloskundigenpraktijk Maassluis | Wagenstraat 37 | 3142 CR Maassluis
U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken via telefoonnummer:
010-5914380 of via ons mobiele nummer: 06-54937040 (ook voor het maken van afspraken!)

Verloskundigenpraktijk Maassluis
Wagenstraat 37
3142 CR Maassluis
U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken via telefoonnummer:
010-5914380 of via ons mobiele nummer:
06-54937040 (ook voor het maken van afspraken!)